Tag Archives: ประกันชั้น 3 พลัส

ประกันชั้น 3 พลัสคุ้มค่าสำหรับคนงบน้อย

ประกันภัยรถยนต์หากไม่เลือกให้ดีอาจกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายมากกว่าที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้ยามฉุกเฉิน หลายคนที่ขับรถยนต์ค่อนข้างแข็ง มีประสบการณ์ในการขับขี่และเกิดอุบัติเหตุไม่บ่อยนัก หากสมัครประกันภัยรถยนต์ที่ราคาสูงในความคุ้มครองที่ครอบคลุมสูง อาจทำให้เป็นการสร้างภาระค่าเบี้ยประกันภัยที่มากเกินความจำเป็นและกลายเป็นความหนักหนาทางการเงินมาก การพิจารณาประกันภัยรถยนต์ราคาถูกอาจตอบโจทย์ได้ดีกว่า แต่หลายคนก็อาจรู้สึกว่า ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการและมองหาประกันรถยนต์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในราคาที่ย่อมเยาเหมาะสมและไม่เป็นภาระมากจนเกินไป ขอแนะนำประกันชั้น 3 พลัสที่เหมาะกับคนงบน้อยแต่ได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้  ประกันชั้น 3 พลัสคือการเพิ่มราคาค่าเบี้ยประกันจากประกันภัยชั้น 3 ขึ้นมาไม่มากนัก ยังอยู่ในขอบเขตที่ถือเป็นประกันที่อยู่ในราคาที่ย่อมเยา โดยความคุ้มครองของประกันชั้น 3 พลัสคือความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถยนต์เท่านั้น สิ่งสำคัญคือให้การชดเชยค่าเสียหายทั้งรถยนต์ของผู้เอาประกันและรถยนต์ของคู่กรณี ประกันชั้น 3 พลัสจึงมีความคุ้มครองที่มากกว่าประกันชั้น 3 คือการที่ได้รับความคุ้มครองรถยนต์ของทั้งสองฝ่ายแทนการคุ้มครองเพียงรถยนต์ของคู่กรณีเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากขึ้นในราคาเบี้ยประกันที่ราคาถูกตอบโจทย์คนงบน้อย  ประกันชั้น 3 พลัสจึงเป็นประกันที่อาจเรียกได้ว่าคุ้มค่ากว่าประกันชั้น 3 เหมาะกับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุไม่บ่อยนัก แต่ยังต้องการความคุ้มครองที่รอบด้านมากกว่าประกันชั้น 3 โดยสามารถเพิ่มค่าเบี้ยประกันได้โดยไม่หนักหนาต่อภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าขึ้นมากกว่าประกันชั้น 3 จุดสำคัญของการใช้ประกันชั้น 3 พลัสคือจะต้องไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือการสูญหายต่างๆ เพราะประกันชั้น 3 พลัสจะไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือนั้น   ดังนั้น ประกันชั้น 3 พลัสจึงเป็นตัวเลือกที่ครอบคลุมสำหรับกรณีคนงบน้อยที่ต้องการเน้นความคุ้มครองไปที่การช่วยเหลือยามเกิดอุบัติเหตุเป็นหลักให้รอบด้านมากกว่าประกันชั้น 3 ในราคาที่ย่อมเยา โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดีในการขับขี่และไม่ค่อยเกิดความเสียหายจากเหตุที่ไม่มีคู่กรณี ประกันชั้น 3 พลัสจึงเป็นประกันที่คุ้มค่าและเหมาะสม